Op ongeveer tweederde van je rijopleiding kunt je bij het CBR te Leiden een Tussentijdse Toets afleggen. Deze toets verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens zo’n toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld en/of je al aan de eisen van het CBR voldoet. Na afloop van de toets krijgt je van de examinator een advies over de onderdelen waaraan je nog met je rij-instructeur moet gaan werken of moet verbeteren. Je kunt dan gericht je rijopleiding gaan afmaken.

Omdat de toets in principe hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je tijdens het examen te wachten staat. Eventuele nervositeit kan zo voor een belangrijk deel worden weggenomen. Het spreekt voor zich dat de kans op slagen behoorlijk toeneemt wanneer je de adviezen van de examinator en je rij-instructeur opvolgt.

Tijdens deze toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een examen, dus ongeveer 30 à 40 minuten.

Als niet alle onderdelen tijdens de tussentijdse toets vlekkeloos zijn verlopen, maar je over de bijzondere verrichtingen wel een positief advies krijgt, dan heb je voor dit onderdeel vrijstelling op het volgende examen. Dit geld voor 1 examen, dus als je examen onvoldoende is moet je het volgende examen de bijzondere verrichtingen gewoon weer opnieuw doen.