Voor diegene die na het behalen van hun rijbewijs bij willen blijven, is er de volgende oplossing. Je kunt bijvoorbeeld eens in het jaar of op een tijd die jezelf wenst een extra rijles afspreken. Binnen 1 uur ben je weer helemaal op de hoogte gebracht van de eventuele nieuw ingevoerde wet- en regelgeving. Indien nodig kunnen de puntjes weer op de i gezet worden voor wat betreft de aangenomen rijstijl.

De opfriscursus is zeer geschikt voor diegene die ooit hun rijbewijs wel behaald hebben, maar er eigenlijk nooit om diversen redenen iets mee doen.

Je kunt met ons een afspraak maken voor een rijles, indien nodig worden er nog een aantal vervolgafspraken met je gemaakt. Totdat jezelf weer het zelfverzekerde gevoel hebt dat je er klaar voor bent.


Rijtest voor ouderen / 70 jaar en ouder / Wat nu?

Normaal worden de rijbewijzen in Nederland afgegeven voor een periode van 10 jaar. Soms is daarop een uitzondering, bijvoorbeeld als je ouder bent dan 60 jaar en bij een medische indicatie.

60- en 65 jaar

Heeft u een nieuw rijbewijs nodig en bent u tussen de 60- en 65 jaar dan wordt het rijbewijs meestal verlengd tot ongeveer uw 70ste jaar. Dus bent u 65 jaar dan word deze verlengd met een geldigheid van 5 jaar totdat u de 70 jaar heeft bereikt.

70 jaar

Als u 70 jaar wordt of pas bent geworden en u moet uw rijbewijs laten verlengen, dan moet u rekening houden met de volgende instanties: gemeente / CBR / artsen en specialisten.

De afgifte van het (nieuwe) rijbewijs gebeurt door het gemeentekantoor.

Bent u jonger dan 70 jaar, dan neemt u mee:

 • 1 pasfoto
 • het “oude” rijbewijs
 • het benodigde geld en u ontvangt het nieuwe rijbewijs.

Bent u ouder dan 70 jaar, dan heeft u:

 • 1 pasfoto
 • het “oude” rijbewijs
 • het benodigde geld
 • maar OOK een “verklaring van geschiktheid” nodig die afgegeven word door het CBR.

Keuring

Vanaf het 70ste jaar is voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring verplicht.
Deze regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Door een geleidelijk proces kan het zijn dat de medische gesteldheid van iemand die ouder wordt achteruit gaat. Daarom wil de Overheid dat in het kader van de verkeersveiligheid, dat er vanaf deze leeftijd om de 5 jaar een medische keuring plaats vindt.

Verklaring

De “verklaring van geschiktheid”  wordt afgegeven door het CBR. U heeft de verklaring pas vanaf 70 jaar verplicht nodig.

De “eigen verklaring” met “geneeskundig” verslag is te koop bij het gemeentekantoor of bij het CBR.

Voor het gewone rijbewijs (leeftijd) heeft u een groen formulier nodig. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

Op de eigen / medische verklaring staan 10 vragen over eventuele aandoeningen. Deze dient u zelf naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Het “geneeskundige verslag” moet door een arts worden ingevuld, gevolgd door een kleine keuring. Voor deze verklaring kunt u terecht bij uw huisarts. Deze zal u meestal doorverwijzen naar een onafhankelijke collega arts.

De arts beoordeelt uw:

 • algemene lichamelijke- en geestelijke conditie;
 • het functioneren van uw armen / benen / wervelkolom;
 • bloeddruk;
 • urine (op mogelijk suiker);
 • gezichtscherpte (zonder en eventueel met bril).

Is alles compleet dan dient u deze gegevens in te leveren bij het CBR. Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt of er een aan de hand van de gegevens een verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven.

Over het algemeen is het zo dat als uw algemene lichamelijke- en geestelijke conditie goed zijn en u in staat bent om veilig en zelfstandig te kunnen rijden, dan geeft de medische adviseur van het CBR de verklaring af.

De verklaring wordt automatisch doorgestuurd naar de gemeente. Zij kunnen dan een nieuw rijbewijs verstrekken voor de duur van 5 jaar.

Wordt de verklaring van geschiktheid niet afgegeven, omdat het geneeskundige verslag niet genoeg informatie bevat, dan volgt er een nader onderzoek door een medisch specialist. Dit kan bijvoorbeeld een oogarts / neuroloog / psychiater / cardioloog of internist zijn.

Met de aanvullende gegevens neemt de medisch adviseur van het CBR alsnog een besluit of u wel geschikt bent voor de verklaring van geschiktheid.

Rijtest praktijk

In sommige gevallen kan het zijn, dat u naast uw medische keuring wordt opgeroepen om een rijtest af te leggen. Dit houdt in dat u in uw eigen voertuig samen met een deskundige van het CBR een stukje gaat rijden. Dit is geen examen en is gratis.

Tijdens zo’n rijtest wordt er gekeken of u kunt rijden met een functiestoornis. Misschien kunt u dan met behulp van een aanpassing aan uw auto weer rijgeschikt worden bevonden. Deze test wordt niet alleen bij functiestoornissen afgenomen, maar kan ook worden afgenomen bij twijfels over het geestelijk functioneren of bij de waarnemingen.

Uitkomst medisch adviseur

Er kunnen 4 uitkomsten zijn te weten:

 1. U krijgt een verklaring van geschiktheid en kunt uw nieuwe rijbewijs met een geldigheid van 5 jaar aanvragen.
 2. U krijgt een verklaring van geschiktheid met een beperkte geldigheid. U kunt uw nieuwe rijbewijs met een geldigheid korter dan 5 jaar aanvragen. Dit kan komen door medische omstandigheden die uw rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden.
 3. U krijgt een verklaring van geschiktheid met een beperking aan de rijbevoegdheid. Dit houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden een voertuig mag besturen. Bijvoorbeeld een aanpassing van schakelauto naar automaat of dat u een bril of contactlenzen moet gaan dragen tijdens het rijden. U kunt uw nieuwe rijbewijs met een geldigheid van 5 jaar aanvragen, maar op dit rijbewijs wordt wel de beperking vermeld met een CODE.
 4. U krijgt GEEN verklaring van geschiktheid en kunt daarom dus ook GEEN nieuw rijbewijs aanvragen.